img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. U bent van harte welkom.

img
Uit de bijbel

Plaats voor u

Jezus zegt: "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." - Johannes 14:1-3
Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Nieuwe lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2023 en 2024 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Waar is de ware kerk? Studies over de eindtijd." :

 • maandag 4 september 2023 - "Wie zijn dat eigenlijk?"
 • maandag 2 oktober 2023 - "Blijft de kerk hier op aarde?"
 • maandag 6 november 2023 - "Bruiloft in de hemel"
 • maandag 4 december 2023 - "Rusland naar Jeruzalem"
 • maandag 8 januari 2024 - "Europa in een ijzeren greep"
 • maandag 5 februari 2024 - "Samenkomst op de Olijfberg"
 • maandag 4 maart 2024 - "Toch weer een tempel in Jeruzalem"
 • maandag 8 april 2024 - "Rechtszittingen in de hemel"
 • maandag 6 mei 2024 - "De eeuwigheid, hoe?"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe lezingen door Jack Nugter:

Broeder Nuchter hoopt in het najaar van 2023 op de volgende data lezingen te houden waarin de Heere Jezus centraal staat. Zet alvast in uw agenda :

 • woensdag 20 september 2023
 • woensdag 18 oktober 2023
 • woensdag 22 november 2023
 • woensdag 20 december 2023
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Samenkomsten


 OKTOBER
SamenkomstSpreker: A. van den Berk
8 oktober 20239.30
SamenkomstSpreker: J. H. Meinema
15 oktober 20239.30
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
18 oktober 202320.00
SamenkomstSpreker: A. van Andel
22 oktober 20239.30
SamenkomstSpreker: J. Brouwer
29 oktober 20239.30
 NOVEMBER
SamenkomstSpreker: C. Stier
5 november 20239.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
6 november 202320.00
SamenkomstSpreker: W. Evers
12 november 20239.30
SamenkomstSpreker: J. Nugter
19 november 20239.30
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
22 november 202320.00
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
26 november 20239.30
 DECEMBER
SamenkomstSpreker: G. Vochteloo
3 december 20239.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 december 202320.00
SamenkomstSpreker: B. Romijn
10 december 20239.30
SamenkomstSpreker: J. Schep
17 december 20239.30
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
20 december 202320.00
SamenkomstSpreker: B. van der Bosch
24 december 20239.30
25 december 2023?
SamenkomstSpreker: J. Nugter
31 december 20239.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42