img
img
5 juli 2020 - Coronavirus

Hervatting samenkomsten

We hervatten de samenkomsten in het gebouw, in aangepaste vorm, en we zien uit om elkaar weer te ontmoeten en om in de Naam van de Heere Jezus samen te komen!

Omdat we ons moeten houden aan de anderhalve meter is de capaciteit in ons gebouw zeer beperkt. Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Uit de binnengekomen aanmeldingen wordt elke week zo eerlijk mogelijk een lijst opgesteld van personen/huishoudens die mogen komen. U hoort de zaterdag voorafgaand of u kunt komen. Als er geen plaats is, kunt u de dienst zoals gebruikelijk via de website volgen.
 Aanmelden     Live meekijken   

We hebben te maken met richtlijnen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste daarvan is dat mensen die ziek of verkouden zijn thuis blijven, samen met anderen uit hun huishouden. Maar ook in ons gebouw krijgt u met enkele nieuwe 'spelregels' te maken.
 Lees de spelregels   

Blijf deze website volgen voor de meest actuele stand van zaken.

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom!

Praktische informatie
Corona / COVID-19
Aanmelden voor een dienst op zondagochtend
Live meekijken
Preken (op rehobothpreken.nl)
Stichting Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy
Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

De Schriften zijn het die van Mij getuigen - Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt op de volgende data een nieuwe serie lezingen te houden met de titel "De Schriften zijn het die van Mij getuigen": 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari 2021, 1 februari, 1 maart, 12 april, 3 mei. Aanvang 20:00. Meer informatie volgt later.

De Bergrede - Simon van Groningen

In de tweede helft van 2020 hoopt broeder Simon van Groningen drie avonden te verzorgen over de Bergrede op 23 september, 21 oktober en 18 november 2020. Aanvang 20:00. Meer informatie volgt later.

Samenkomsten


 AUGUSTUS
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
9 augustus 20209.30
SamenkomstSpreker: B. van Twillert
16 augustus 20209.30
SamenkomstSpreker: D. Steenhuis
23 augustus 20209.30
SamenkomstSpreker: J. H. Meinema
30 augustus 20209.30
 SEPTEMBER
SamenkomstSpreker: S. van Groningen
6 september 20209.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 september 202020.00
SamenkomstSpreker: H. Frinsel
13 september 20209.30
SamenkomstSpreker: J. Nugter
20 september 20209.30
OpbouwkringSpreker: S. van Groningen
23 september 202020.00
SamenkomstSpreker: C. Stier
27 september 20209.30
 OKTOBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
5 oktober 202020.00
OpbouwkringSpreker: S. van Groningen
21 oktober 202020.00
 NOVEMBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 november 202020.00
OpbouwkringSpreker: S. van Groningen
18 november 202020.00
 DECEMBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 december 202020.00
 JANUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 januari 202120.00
 FEBRUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 februari 202120.00
 MAART
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 maart 202120.00
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
12 april 202120.00
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 mei 202120.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen." Woont u in Sliedrecht? Bestel een gratis pocketbijbel op www.citybijbelsliedrecht.nl 

bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42