img

Maandag 5 oktober om 20:00 uur: bijbelstudie met Dato Steenhuis. Van harte aanbevolen en wees welkom!

img
28 september 2020

Samenkomsten & Corona

De nieuwste maatregelen van de overheid (van 28 september 2020) hebben voor onze samenkomsten geen consequenties. De 'oude' voorzorgsmaatregelen blijven echter onverkort van kracht.

 Maatregelen Corona 

Vanwege de corona-maatregelen is de capaciteit in ons gebouw zeer beperkt. Daarom is het nodig dat u zich voor de dienst van zondagochtend vooraf aanmeldt. U hoort dan de zaterdag voorafgaand aan de dienst of u kunt komen. Als er geen plaats is, kunt u de dienst zoals gebruikelijk via de website volgen.

 Aanmelden     Live meekijken 

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom!

Adres & Tijden   Corona
Aanmelden voor een samenkomst
Live meekijken   Preken
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

De Schriften zijn het die van Mij getuigen - Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt op de volgende data een nieuwe serie lezingen te houden met de titel "De Schriften zijn het die van Mij getuigen":
- 7 september 2020
- 5 oktober 2020
- 2 november 2020
- 7 december 2020
- 4 januari 2021
- 1 februari 2021
- 1 maart 2021
- 12 april 2021
- 3 mei 2021

Aanvang steeds om 20:00. U bent van harte welkom!

De Bergrede - Simon van Groningen

In de tweede helft van 2020 hoopt broeder Simon van Groningen drie avonden te verzorgen over de Bergrede (meer info) op:
- 23 september 2020
- 21 oktober 2020
- 18 november 2020.

Aanvang steeds om 20:00. Wees welkom!

Samenkomsten


 OKTOBER
SamenkomstSpreker: J. Heijdeman
4 oktober 20209.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
5 oktober 202020.00
SamenkomstSpreker: D. van Wijck
11 oktober 20209.30
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
18 oktober 20209.30
OpbouwkringSpreker: S. van Groningen
21 oktober 202020.00
SamenkomstSpreker: H. Huijzer
25 oktober 20209.30
 NOVEMBER
SamenkomstSpreker: G. Vochteloo
1 november 20209.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 november 202020.00
SamenkomstSpreker: J. Lukasse
8 november 20209.30
SamenkomstSpreker: J. Nugter
15 november 20209.30
OpbouwkringSpreker: S. van Groningen
18 november 202020.00
SamenkomstSpreker: J. Brouwer
22 november 20209.30
SamenkomstSpreker: B. van Twillert
29 november 20209.30
 DECEMBER
SamenkomstSpreker: B. van der Bosch
6 december 20209.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 december 202020.00
SamenkomstSpreker: A. van den Berk
13 december 20209.30
SamenkomstSpreker: A. Haverkamp
20 december 20209.30
25 december 2020???
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
27 december 20209.30
31 december 2020???
 JANUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 januari 202120.00
 FEBRUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 februari 202120.00
BijbelstudieSpreker: B. van Twillert
17 februari 202120.00
 MAART
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 maart 202120.00
BijbelstudieSpreker: B. van Twillert
17 maart 202120.00
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
12 april 202120.00
BijbelstudieSpreker: B. van Twillert
21 april 202120.00
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 mei 202120.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen." Woont u in Sliedrecht? Bestel een gratis pocketbijbel op www.citybijbelsliedrecht.nl 

bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42