img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. U bent van harte welkom!

img
Johannes 3:16-17

Liefde van God

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Live meekijken met de samenkomst 

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Lezingen door Henk Schouten:

Broeder Schouten hoopt in 2024-'25 op de volgende data lezingen te houden met als thema "De profeet Daniel" :

 • woensdag 25 sep 2024 - "Geen compromis - Dan. 1"
 • woensdag 23 okt 2024 - "Een koninklijke droom - Dan. 2"
 • woensdag 20 nov 2024 - "Een waanzinnige koning - Dan. 4"
 • woensdag 22 jan 2025 - "Teken aan de wand - Dan. 5"
 • woensdag 19 feb 2025 - "Wanneer een profeet droomt - Dan. 7"
 • woensdag 19 mrt 2025 - "Opkomst van het Romeinse rijk - Dan. 8"
 • woensdag 23 apr 2025 - "70 weken zijn er bepaald - Dan. 9"
 • woensdag 21 mei 2025 - "De waarheid bekend maken - Dan. 11"
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Steenhuis hoopt in 2024-'25 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Belangrijke vragen voor Christenen" uit de Romeinen-brief :

 • maandag 02 sep 2024 - "Wat is het evangelie van God? - Rom. 1"
 • maandag 07 okt 2024 - "Wat is de Mens? - Rom. 1"
 • maandag 04 nov 2024 - "Wat is de wedergeboorte? - Rom. 2-5"
 • maandag 02 dec 2024 - "Wat is met Christus leven? - Rom. 6"
 • maandag 06 jan 2025 - "Wat is de wet vandaag? - Rom. 7"
 • maandag 03 feb 2025 - "Wat is leven door de Geest? - Rom. 8"
 • maandag 03 mrt 2025 - "Wat is de toekomst voor Israel? - Rom. 9-11"
 • maandag 07 apr 2025 - "Wat is leven voor God? - Rom. 12"
 • maandag 12 mei 2025 - "Hoe gaat het in de kerk? - Rom. 13-16"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom, neem anderen mee!

Samenkomsten


 JULI
SamenkomstSpreker: J. Nugter
14 juli 20249.30
SamenkomstSpreker: A. Knoester
21 juli 20249.30
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
28 juli 20249.30
 AUGUSTUS
SamenkomstSpreker: S. van Groningen
4 augustus 20249.30
SamenkomstSpreker: A. Haverkamp
11 augustus 20249.30
SamenkomstSpreker: D. Steenhuis
18 augustus 20249.30
SamenkomstSpreker: J. Heijdeman
25 augustus 20249.30
 SEPTEMBER
SamenkomstSpreker: W. Evers
1 september 20249.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 september 202420.00
SamenkomstSpreker: H. Frinsel
8 september 20249.30
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
15 september 20249.30
SamenkomstSpreker: J. Schep
22 september 20249.30
BijbelstudieSpreker: H. Schouten
25 september 202420.00
SamenkomstSpreker: J. Nugter
29 september 20249.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42