img

De lezing van br. van Twillert op woensdag 15 december gaat niet door. De lezing wordt van te voren opgenomen en om 20:00 via de livestream op deze website uitgezonden. Kom dus niet naar het gebouw, maar kijk thuis mee.

Zondag 12 december samenkomst om 9:30 uur: broeder P. van der Lugt hoopt het Woord van God met ons te openen.

img
14 november 2021

Samenkomsten & Corona

We houden ons in de samenkomsten aan de bekende basis coronamaatregelen. Bent u ziek of heeft u corona-achtige klachten? Blijf dan thuis, en weet dat u de samenkomst zoals gebruikelijk ook via de website kunt volgen.

 Live meekijken       Coronaregels 


Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. In verband met het corona-virus bekijken we steeds op welke manier we diensten kunnen houden. Hou deze website en de agenda goed in de gaten.

Adres & Tijden   Corona
Live meekijken   Preken
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Nieuwe serie: "De Spruit van Jahweh" - Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt op de volgende data een nieuwe serie lezingen te houden met de titel "De Spruit van Jahweh":

 • maandag 6 september 2021 - "De Schepper komt kijken"
 • maandag 4 oktober 2021 - "De Bron van vreugde openbaart zich"
 • maandag 1 november 2021 - "De Leraar wordt Bruidegom"
 • maandag 6 december 2021 - "De Vader zoekt aanbidders"
 • maandag 3 januari 2022 - "De Vader en de Zoon"
 • maandag 7 februari 2022 - "Het Brood wandelt op de zee"
 • maandag 7 maart 2022 - "Traditie en de werkelijkheid"
 • maandag 4 april 2022 - "Abraham zag de Heere Jezus"
 • maandag 2 mei 2022 - "Een ding mag je zeker weten"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe serie door br. B. van Twillert

Broeder Bert van Twillert hoopt op de volgende data een nieuwe serie lezingen te houden over Genesis 1: "Van schepping tot herschepping, van dood naar leven":

 • woensdag 22 september 2021 - "God schiep en God scheidde"
 • woensdag 20 oktober 2021 - "Vruchtdragen"
 • woensdag 24 november 2021 - "Leven onder de zon"
 • woensdag 15 december 2021 - "Het beeld van de ontzichtbare God"
  BELANGRIJK: deze lezing gaat niet door! Kom niet naar het gebouw. De lezing wordt van te voren opgenomen en om 20:00 via de livestream uitgezonden.
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Samenkomsten


 DECEMBER
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
12 december 20219.30
SamenkomstSpreker: J. H. Meinema
19 december 20219.30
25 december 202110.00
SamenkomstSpreker: J. Nugter
26 december 20219.30
 JANUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 januari 202220.00 - 21.30
 FEBRUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 februari 202220.00 - 21.30
 MAART
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 maart 202220.00 - 21.30
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 april 202220.00 - 21.30
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 mei 202220.00 - 21.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen." Woont u in Sliedrecht? Bestel een gratis pocketbijbel op www.citybijbelsliedrecht.nl 

bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42