img

Zondag 22 mei samenkomst om 9:30 uur: br. P. van der Lugt hoopt het Woord van God met ons te openen. Donderdag 26 mei om 9:30 uur: dienst ivm hemelvaart met br. D. Steenhuis.

img
Uit Lukas 24

De opstanding


"De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood."
Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Nieuwe serie D.V. 2022-'23 door Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2022 en 2023 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Christenen in de woestijn van deze wereld":

 • maandag 5 september 2022 - "Speciale toewijding vandaag de dag"
 • maandag 3 oktober 2022 - "Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
 • maandag 7 november 2022 - "De kwastjes-dragers"
 • maandag 5 december 2022 - "De Enige Zegenboom"
 • maandag 2 januari 2023 - "Een heel bijzonder offer"
 • maandag 6 februari 2023 - "Leiding-gevenden sterven ook"
 • maandag 6 maart 2023 - "De Koperen slang"
 • maandag 3 april 2023 - "Bileam in 4 profetieen"
 • maandag 1 mei 2023 - "Wie volgt op als leiding in de Gemeente"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe serie D.V. eind 2022 door Johan Schep

We nodigen u en jou hartelijk uit voor het bijwonen van een aantal avonden van bijbelleraar Johan Schep. Het thema is: "Drieluik":

 • woensdag 21 september 2022 - "Met de Heer Jezus gekruisigd"
 • woensdag 19 oktober 2022 - "Met de Heer Jezus opgestaan"
 • woensdag 16 november 2022 - "Met Hem gezeten in de Hemelse gewesten"
 • woensdag 21 december 2022 - "Praktische en liefdevolle gemeenschap"
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Samenkomsten


 MEI
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
22 mei 20229.30
SamenkomstSpreker: D. Steenhuis
26 mei 20229.30
SamenkomstSpreker: J. Heijdeman
29 mei 20229.30
 JUNI
SamenkomstSpreker: A. Haverkamp
5 juni 20229.30
SamenkomstSpreker: N. Groot
12 juni 20229.30
SamenkomstSpreker: J. Nugter
19 juni 20229.30
SamenkomstSpreker: H. Huijzer
26 juni 20229.30
 SEPTEMBER
OpbouwkringSpreker: J. Schep
21 september 202220.00 - 22.00
 OKTOBER
OpbouwkringSpreker: J. Schep
19 oktober 202220.00 - 22.00
 NOVEMBER
OpbouwkringSpreker: J. Schep
16 november 202220.00 - 22.00
 DECEMBER
OpbouwkringSpreker: J. Schep
21 december 202220.00 - 22.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42