img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. U bent van harte welkom!

img
Johannes 3:16-17

Liefde van God

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Live meekijken met de samenkomst 

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Lezingen in april en mei 2024:

Broeder Dato Steenhuis en Henk Schouten hopen in april en mei 2024 op de volgende data nog lezingen te houden:

 • maandag 6 mei 2024 - Br. Steenhuis - "De eeuwigheid, hoe? (slot)"
 • woensdag 22 mei 2024 - Br. Schouten - "Het Nieuwe Verbond 2 (slot)"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.Lezingen door Henk Schouten:

Broeder Schouten hoopt in 2024-'25 op de volgende data lezingen te houden met als thema "De profeet Daniel" :

 • woensdag 25 sep 2024 - "Geen compromis - Dan. 1"
 • woensdag 23 okt 2024 - "Een koninklijke droom - Dan. 2"
 • woensdag 20 nov 2024 - "Een waanzinnige koning - Dan. 4"
 • woensdag 22 jan 2025 - "Teken aan de wand - Dan. 5"
 • woensdag 19 feb 2025 - "Wanneer een profeet droomt - Dan. 7"
 • woensdag 19 mrt 2025 - "Opkomst van het Romeinse rijk - Dan. 8"
 • woensdag 23 apr 2025 - "70 weken zijn er bepaald - Dan. 9"
 • woensdag 21 mei 2025 - "De waarheid bekend maken - Dan. 11"
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Steenhuis hoopt in 2024-'25 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Belangrijke vragen voor Christenen" uit de Romeinen-brief :

 • maandag 02 sep 2024 - "Wat is het evangelie van God? - Rom. 1"
 • maandag 07 okt 2024 - "Wat is de Mens? - Rom. 1"
 • maandag 04 nov 2024 - "Wat is de wedergeboorte? - Rom. 2-5"
 • maandag 02 dec 2024 - "Wat is met Christus leven? - Rom. 6"
 • maandag 06 jan 2025 - "Wat is de wet vandaag? - Rom. 7"
 • maandag 03 feb 2025 - "Wat is leven door de Geest? - Rom. 8"
 • maandag 03 mrt 2025 - "Wat is de toekomst voor Israel? - Rom. 9-11"
 • maandag 07 apr 2025 - "Wat is leven voor God? - Rom. 12"
 • maandag 12 mei 2025 - "Hoe gaat het in de kerk? - Rom. 13-16"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom, neem anderen mee!

Samenkomsten


 MEI
BijbelstudieSpreker: H. Schouten
22 mei 202420.00
SamenkomstSpreker: B. Romijn
26 mei 20249.30
 JUNI
SamenkomstSpreker: N. van den Berg
2 juni 20249.30
SamenkomstSpreker: C. Stier
9 juni 20249.30
SamenkomstSpreker: H. Huijzer
16 juni 20249.30
SamenkomstSpreker: N. Groot
23 juni 20249.30
SamenkomstSpreker: G. van Wijngaarden
30 juni 20249.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42