img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. U bent van harte welkom!

img
Johannes 3:16-17

Liefde van God

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Live meekijken met de samenkomst 

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2024 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Waar is de ware kerk? Studies over de eindtijd." :

  • maandag 8 januari 2024 - "Europa in een ijzeren greep"
  • maandag 5 februari 2024 - "Samenkomst op de Olijfberg"
  • maandag 4 maart 2024 - "Toch weer een tempel in Jeruzalem"
  • maandag 8 april 2024 - "Rechtszittingen in de hemel"
  • maandag 6 mei 2024 - "De eeuwigheid, hoe?"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe lezingen door Henk Schouten:

Broeder Schouten hoopt in 2024 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Het nieuwe verbond" :

  • woensdag 24 januari 2024 - "Oorspong van het verbond / Adamitisch verbond"
  • woensdag 21 februari 2024 - "Noachitisch en Sinaiverbond"
  • woensdag 20 maart 2024 - "Davidische en Landverbond"
  • woensdag 24 april 2024 - "Het Nieuwe Verbond 1"
  • woensdag 22 mei 2024 - "Het Nieuwe Verbond 2"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom, neem anderen mee!

Samenkomsten


 MAART
SamenkomstSpreker: D. van Wijck
3 maart 20249.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 maart 202420.00
SamenkomstSpreker: J. H. Meinema
10 maart 20249.30
SamenkomstSpreker: N. van den Berg
17 maart 20249.30
BijbelstudieSpreker: H. Schouten
20 maart 202420.00
SamenkomstSpreker: J. Nugter
24 maart 20249.30
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
31 maart 20249.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42