img

Zondag 30 januari samenkomst om 9:30 uur: broeder P. van der Lugt hoopt het Woord van God met ons te openen.

img
9 januari 2021

Samenkomsten & Corona

We houden ons in de samenkomsten aan de bekende basis coronamaatregelen. Bent u ziek of heeft u corona-achtige klachten? Blijf dan thuis, en weet dat u de samenkomst zoals gebruikelijk ook via de website kunt volgen.

 Live meekijken       Coronaregels Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Corona
Live meekijken   Preken
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Serie: "De Spruit van Jahweh" - Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2022 op de volgende data lezingen te houden met als thema "De Spruit van Jahweh":

  • maandag 3 januari 2022 - "De Vader en de Zoon"
  • maandag 7 februari 2022 - "Het Brood wandelt op de zee"
  • maandag 7 maart 2022 - "Traditie en de werkelijkheid"
  • maandag 4 april 2022 - "Abraham zag de Heere Jezus"
  • maandag 2 mei 2022 - "Een ding mag je zeker weten"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Serie: "de Hebreeën-brief" - Simon van Groningen

Broeder Simon van Groningen hoopt op de volgende data een serie lezingen te houden over de Hebreeën-brief:

  • woensdag 9 februari 2022: achtergrond en context bij de brief
  • woensdag 23 maart 2022: Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning
  • woensdag 13 april 2022: het doel van de Zoon met de mensheid
  • woensdag 18 mei 2022: leven in verwachting, aansporing, een machtig einde!
Aanvang steeds om 20:00 uur. Van harte aanbevolen. Neem anderen mee!

Samenkomsten


 JANUARI
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
30 januari 20229.30
 FEBRUARI
SamenkomstSpreker: A. van den Berk
6 februari 20229.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 februari 202220.00 - 21.30
BijbelstudieSpreker: S. van Groningen
9 februari 202220.00
SamenkomstSpreker: J. Lukasse
13 februari 20229.30
SamenkomstSpreker: G. Vochteloo
20 februari 20229.30
SamenkomstSpreker: J. Nugter
27 februari 20229.30
 MAART
SamenkomstSpreker: D. van Wijck
6 maart 20229.30
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 maart 202220.00 - 21.30
SamenkomstSpreker: P. van der Lugt
13 maart 20229.30
SamenkomstSpreker: B. van der Bosch
20 maart 20229.30
BijbelstudieSpreker: S. van Groningen
23 maart 202220.00
SamenkomstSpreker: J. H. Meinema
27 maart 20229.30
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
4 april 202220.00 - 21.30
BijbelstudieSpreker: S. van Groningen
13 april 202220.00
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 mei 202220.00 - 21.30
BijbelstudieSpreker: S. van Groningen
18 mei 202220.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42