img
img

Kringen & Clubs

Door de week komen broeders en zusters in kleiner verband samen, zoals:

  • Huiskringen
    Geloven doe je niet alleen; we hebben elkaar nodig. Daarom is de gemeente opgedeeld in huiskringen. Het is als gemeente van Christus ons verlangen en inzet dat deze kringen functioneren als het hart van de gemeente. Het is de bedoeling dat kringen een plaats zijn waar aandacht en zorg voor elkaar is, en waar er met elkaar wordt meegeleefd. Doordeweeks komen deze kringen op verschillende plaatsen bij elkaar, doorgaans op woensdag. In huiselijke setting wordt er dan gezongen, een Bijbelgedeelte gelezen en besproken. En natuurlijk wordt er met elkaar en voor elkaar gebeden. Ook is er ruimte om elkaar te zegenen, te steunen en te helpen. Het is goed, zeer goed zelfs, om elkaar door de week te ontmoeten!

  • Tieners
    De tieners (12 t/m 15 jaar) komen regelmatig op vrijdagavond bij elkaar voor bijbelstudie en ontspanning.


  • Grote Jeugd
    De Grote Jeugd (15+ jaar) komen net als de tienersgroep geregeld op vrijdagavond bij elkaar voor bijbelstudie en ontspanning.