Privacyverklaring

Onze privacyverklaring geeft informatie over het gebruik van persoonsgegevens; welke gegevens, wanneer en waarom worden verwerkt. In dit document (PDF) is alles te lezen.