img

Samenkomsten in corona-tijd: de spelregels

Als samenkomsten mogelijk zijn, dan zien we uit om elkaar te ontmoeten in de Naam van onze Heere Jezus. We zijn dan wel aan restricties en maatregelen gebonden. Hieronder willen we u op hoofdlijnen vertellen hoe we te werk moeten gaan om te voldoen aan de landelijke richtlijnen en adviezen in de verschillende fasen van de coronabestrijding. Dat zullen we echt samen moeten doen.

De belangrijkste punten:

 • Het kan niet genoeg gezegd worden: houdt de anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Uitzondering: Personen t/m 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Kinderen van 0 t/m 12 jaar hoeven helemaal geen afstand te houden.
 • Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten last heeft van koorts (38 graden of hoger) en/of benauwdheid.
 • Blijf ook thuis als u zelf last heeft van een van onderstaande aandoeningen:
  - Opeens niet meer kunnen ruiken of proeven.
  - Verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten (niet van hooikoorts).
  Kinderen in de basisschool-leeftijd (4 jaar en ouder) met neusverkoudheid kunnen helaas niet komen, tenzij de klachten bekend zijn (zoals hooikoorts/astma). Houdt altijd rekening met de crèche- en zondagschoolmedewerkers bij het brengen van verkouden kinderen. En breng uw kinderen niet als u of zij met een (vermoedelijke) COVID-patient in contact zijn geweest.
 • Met anderhalve meter afstand is de capaciteit in ons gebouw beperkt. Daarnaast kan het voorkomen dat we aantal personen in de zaal verder beperken. Daarom is het nodig dat u zich voor de dienst van zondagmorgen vooraf aanmeldt. Dat kan via deze website. Iedereen moet zich aanmelden, ook als u een taak in de samenkomst heeft. 1 aanmelding per adres/huishouden. De aanmeldingsperiode loopt van zondag t/m vrijdag.
 • Uit de binnengekomen aanmeldingen wordt elke week zo eerlijk mogelijk een lijst opgesteld van personen/huishoudens die mogen komen. Afhankelijk van het aantal besmettingen in de regio laten we meer of minder mensen toe. U hoort de zaterdag voorafgaand of u kunt komen. Wie er niet bij is, kan de dienst zoals gebruikelijk via de website volgen.
 • Bij binnenkomst is een looproute aangegeven. Bij de ingang staat een desinfectieautomaat waarmee u uw handen kunt reinigen. Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan; u mag uw jas meenemen naar uw zitplaats. Volg de aangewezen looproutes (zie onderaan) en de instructies. Ga niet zitten op rijen die zijn afgesloten. Personen uit hetzelfde huishouden/adres moeten naast elkaar zitten en zijn niet gehouden aan de anderhalve meter afstand tot elkaar. Tussen personen uit verschillende huishoudens op dezelfde rij worden 2 of 3 stoelen vrijgelaten.
 • We verzoeken het gebruik van het toilet tot een minimum te beperken.
 • Kinderen van de zondagsscholen worden na binnenkomst gelijk op hun eigen zondagschool boven verwacht; begeleiding alleen als het echt niet anders kan.
 • Kinderen die op de crèche worden verwacht brengt u zelf boven en haalt u zelf weer op. Blijf zo kort mogelijk boven en houdt in het crèchelokaal afstand tot de medewerkers.
 • Gemeentezang: vanwege corona zijn er vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. Let op de aanwijzingen tijdens de samenkomsten; afhankelijk van het aantal besmettingen in de regio is niets, iets of meer mogelijk. Als er gezongen wordt, dan kan u gevraagd worden 'ingetogen' te zingen.
 • We schenken geen koffie en thee na afloop.
 • Na afloop van de dienst is het mogelijk om elkaar te spreken, maar vermijd daarbij al te veel geloop door de zaal en blijf in de buurt van uw zitplaats en respecteer de anderhalve meter.
 • U kunt de zaal verlaten door één van de drie uitgangen.
Bovenstaande maatregelen zijn op dit moment nodig, maar laten wij te allen tijde bedenken van Wie wij alles hebben te verwachten:
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ... De genade zij met u allen. Amen.
- Hebreeën 13:20,21,25