img

Samenkomsten in corona-tijd: de spelregels


Sinds 5 juli 2020 komen we weer samen in het gebouw. We zien uit om elkaar te ontmoeten en om in de Naam van de Heere Jezus samen te komen! We zijn echter wel aan restricties en maatregelen gebonden. Hieronder willen we u op hoofdlijnen vertellen hoe we te werk moeten gaan om te voldoen aan de landelijke richtlijnen in deze fase van de coronabestrijding. Dat zullen we echt samen moeten doen. Alle maatregelen zijn opgeschreven in een z.g. gebruiksplan.
Gebruiksplan gebouw "Rehoboth"

De belangrijkste punten:

 • Het kan niet genoeg gezegd worden: houdt de anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Uitzondering: Personen t/m 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Kinderen van 0 t/m 12 jaar hoeven helemaal geen afstand meer te houden, ook niet tot volwassenen.
 • Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten last heeft van koorts (38 graden of hoger) en/of benauwdheid.
 • Blijf ook thuis als u zelf last heeft van een van onderstaande aandoeningen:
  - Opeens niet meer kunnen ruiken of proeven.
  - Verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten (niet van hooikoorts).
  Kinderen t/m groep 2 van de basisschool met neusverkoudheid zonder koorts zijn welkom, mits zij geen contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid met klachten die passen bij COVID-19. (RIVM-richtlijn).
 • Met anderhalve meter afstand is de capaciteit in ons gebouw zeer beperkt. Daarom is het nodig dat u zich voor de dienst van zondagmorgen vooraf aanmeldt. Dat kan via deze website. Iedereen moet zich aanmelden, ook als u een taak in de samenkomst heeft. 1 aanmelding per adres/huishouden. De aanmeldingsperiode loopt van zondag t/m vrijdag.
 • Uit de binnengekomen aanmeldingen wordt elke week zo eerlijk mogelijk een lijst opgesteld van personen/huishoudens die mogen komen. U hoort de zaterdag voorafgaand of u kunt komen. Wie er niet bij is, kan de dienst zoals gebruikelijk via de website volgen.
 • Bij binnenkomst is een looproute aangegeven. Bij de ingang komt een desinfectieautomaat te staan waarmee u uw handen kunt reinigen. Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan; u mag uw jas meenemen naar uw zitplaats. Volg de aangewezen looproutes (zie onderaan) en de instructies. Ga niet zitten op rijen die zijn afgesloten. Personen uit hetzelfde huishouden/adres moeten naast elkaar zitten en zijn niet gehouden aan de anderhalve meter afstand tot elkaar. Tussen personen uit verschillende huishoudens op dezelfde rij worden 3 stoelen vrijgelaten.
 • We verzoeken het gebruik van het toilet tot een minimum te beperken.
 • Kinderen tot en met de midden-zondagschool lopen bij binnenkomst gelijk zelf (zonder begeleiding) door naar de zondagschool; begeleiding alleen als het echt niet anders kan.
 • Kinderen die op de crèche worden verwacht neemt u mee in de zaal. De tieners uit de hoogste groepen van de basisschool brengen deze kinderen naar de crèche. Kinderen tot 1 jaar mogen zelf door de ouders naar de crèche worden gebracht en gehaald; houdt in het crèchelokaal afstand tot de medewerkers.
 • Gemeentezang is op dit moment niet mogelijk; het wordt ontraden omdat er nog veel vragen en zorgen zijn over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. We blijven hierover met elkaar in gesprek. Het is namelijk ons verlangen om wel te zingen en de Heere groot te maken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Efeze 5:19).
 • In eerste instantie schenken we nog geen koffie en thee na afloop, maar dat kan later misschien veranderen.
 • Na afloop van de dienst is het mogelijk om elkaar te spreken, maar vermijd daarbij al te veel geloop door de zaal en blijf in de buurt van uw zitplaats en respecteer de anderhalve meter.
 • U kunt de zaal verlaten door één van de drie uitgangen.
 • Na afloop van de dienst worden de kinderen van de crèche (ouder dan 1 jaar) teruggebracht door de tieners uit de hoogste groepen van de basisschool naar hun ouders in de zaal. De kinderen van de zondagsscholen zullen 10 minuten na het einde van de dienst onder begeleiding van de zondagschoolleiding naar beneden/buiten worden gebracht.
Bovenstaande maatregelen zijn op dit moment nodig, maar laten wij te allen tijde bedenken van Wie wij alles hebben te verwachten:
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ... De genade zij met u allen. Amen.
- Hebreeën 13:20,21,25