img
 Terug 

Meer uitleg over het aanmelden

Het aanmelden voor een samenkomst gaat als volgt:
1) De aanmeldingsperiode loopt van zondag t/m vrijdag. Op zaterdag kunt u niet meer aanmelden of annuleren. U meldt alle personen aan; ook als u in de samenkomst een taak hebt (zoals: oudsten, techniek, zondagsschool, crèche, etc).

2) Op zaterdag worden de aanmeldingen bekeken en bepaalt wie kan komen. U krijgt daar in de loop van zaterdag per email bericht van. Houdt uw mailbox dus goed in de gaten!

3) Als u zich heeft aangemeld en als u bericht heeft ontvangen dat u welkom bent, dan verwachten we ook dat u erbij bent (tenzij u ziek wordt, dan blijft u natuurlijk thuis). Op zaterdag annuleren is in principe niet meer mogelijk.

En hoe bepalen we dan wie mag komen?
We werken met een lijst met daarop alle huishoudens/gezinnen die aanvankelijk op alfabetische volgorde zijn gesorteerd. Deze volgorde wordt gebruikt om de beperkte plekken te verdelen. Wie hoog op de lijst staat heeft voorrang op wie lager op de lijst staat. Verder wordt rekening gehouden met mensen die een taak hebben tijdens de dienst.

Na elke dienst wordt de volgorde in de lijst bijgewerkt:
- Als u bericht heeft gehad dat u naar de samenkomst mocht komen, dan verhuist u voor een volgende dienst naar onderaan de lijst*. U maakt daarmee plaats voor anderen.
- Had u zich aangemeld, maar was er helaas geen plek, dan komt u bovenaan de lijst te staan.
- Had u zich niet aangemeld, dan blijft u in het ‘midden’ van de lijst staan.
* uitgezonderd (volwassen) medewerkers creche en zondagschool; zij hebben de dienst niet kunnen volgen.

We weten niet hoe dit alles in de praktijk uit zal pakken, maar we verwachten dat de Heere elke (zon)dag zal voorzien in alles dat nodig is.